Reklamace

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
INFORMACE
OBCHODNÍ PODMÍNKY

REKLAMACE

Stalo se něco s produktem? Potřebujete jej k nám zaslat na reklamaci? Níže Vám popíšeme jak na to.

Postup reklamace:

1. vytiskněte si přiložený formulář - REKLAMACE
2. vyplňte veškeré informace, hlavně popis závady, adresu a způsob, jakým budete chtít reklamaci vyřídit
3. přiložte k formuláři kopii dokladu o koupi (faktura)
4. zboží důkladně zabalte proti poškození a zašlete na naši adresu: 

Reklamace NUGGET.cz
sklad Hanza Sport plus s.r.o.
Areál Královopolská
Křižíkova 2989/68a, Brno 612 00

5. případně zboží zaneste na kteroukoliv z našich kamenných prodejen seznam ZDE.

Jakmile nám reklamace přistane na centrále, tak budete o jejím přijetí informováni emailem.
Potřebujete se na něco zeptat?
Zde je na nás kontakt: +420 777707076 nebo email: eshop@nugget.cz

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení.
Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady nugget.cz.
Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. U zakoupeného zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list.
Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Také není uznána závada způsobena neodborným zásahem a to zejména neodbornou opravou. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s popisem závady. Mělo by mít uvedeno i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.